WebMaster  • justice.cz - Obchodní rejstřík

  • ČÚZK - Český úřad zeměměřický a katastrální

  • VÚGTK - Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický

  • PFČR - Pozemkový fond ČR

  • ČSÚ - Český statistický úřad

  • EZT - Evidence znalců a tlumočníků

  • ŘSD - Ředitelství silnic a dálnic ČR

  • Zeměměřič - Časopis Zeměměřič