Provádíme geodetické práce zejména na okrese Benešov, v okresech s ním sousedících + Praha:

  • Geometrické plány

  • Vytyčování hranic pozemků

  • Výškopisné a polohopisné plány (podklady pro projektovou dokumentaci)

  • Geodetické práce ve stavebnictví

  • atd.